jueves, 7 de febrero de 2013

Concurs cultural esportiu 2013

Us passem, de nou, la normativa del concurs cultural de temàtica esportiva que organitza anualment el Consell Esportiu.
El termini  final per presentar els treballs és el 5 d'abril.

CATEGORIES PARTICIPANTS: INFANTIL (99-00) I CADET (97-98):    
ESPECIALITATS:
PINTURA/DIBUIX; REDACCIÓ; MASCOTA; VIDEO; FOTOGRAFIA
ENTITAT: PRESENTACIÓ DE BLOC

TEMES:
Pintura - Dibuix
El treball realitzat ha de ser original i ha de representar l'ESPORT.
Les tècniques que es poden utilitzar són lliures i s'han de fer en paper tamany DINA 4.
Redacció
Elaboració d'una redacció, d’un article periodístic o d’una entrevista que reflecteixi
l'activitat esportiva. El treball presentat ha de ser en català, original i ha de tenir una
extensió aproximada de 100 línies amb escriptura mecanografiada a una sola cara.
Mascota
Creació d’una mascota representativa de l'esport. Les tècniques que es poden utilitzar
són lliures i s’ha de fer en paper tamany DINA 4.
Video
El treball realitzat ha de ser original, representatiu de l’esport i els valors associats.
L’original ha de ser lliurat en format de vídeo comprimit .mpeg en un cd o dvd. Pot tenir
una durada màxima de 3 minuts. La producció audiovisual és lliure, curtmetratge, lipdub,
animació
Fotografia
El treball presentat ha de ser original i reflectir l’esport. Les tècniques que es poden
utilitzar són lliures. Les fotografies han de ser de mida estàndard 15x20 cm.
Bloc
El bloc ha de ser de temàtica esportiva, en català i es valorarà a més del disseny els
continguts publicats entre el 3 de setembre de 2012 i el 5 d’abril de 2013.

BASES FASE COMARCAL
1. Hi poden participar tots els nois i les noies que vulguin, sempre que tinguin l'edat corresponent
a les categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet, estiguin participant o no en els Jocs
Esportius Escolars de Catalunya.
2. Cada treball haurà de portar a la part del darrere les dades següents:
Nom i cognoms: Edat
Data de naixement Telèfon
Domicili particular Localitat
Nom i segell de l’escola o entitat
3. Cada escola o entitat haurà de presentar conjuntament amb els treballs una MEMÒRIA
d'aquesta activitat on, entre d'altres dades d'interès, hi ha de constar el nombre de
participants per curs, modalitat, categoria i sexe respecte al total de matriculats o inscrits.
IMPORTANT: els treballs s’han de realitzar al centre docent i davant d’un responsable
(professor, entrenador o coordinador) de l’escola. El responsable en donarà fe per escrit a
la memòria de l’activitat.
4. El Consell Esportiu del Vallès Occidental Sabadell determinarà la composició del jurat. La
relació de guanyadors es farà arribar a les escoles i entitats que hagin pres part en aquest
concurs.
5. Els treballs guanyadors es presentaran a les diferents fases que es convoquin.
6. Els treballs presentats restaran propietat del Consell Esportiu del Vallès Occidental Sabadell.
Aquest es reserva el dret de reproducció i publicació dels originals.
7. Es convocarà un concurs per a cada categoria en les modalitats de pintura-dibuix i redacció;
quant a les modalitats de mascota, fotografia i video, el concurs es farà conjuntament per a les
categories infantil i cadet.
8.- Es donarà un diploma als 3 primers classificats de les 6 modalitats convocades, a l’escola o
entitat amb més treballs presentats i a l’escola o entitat que millor hagi aplicat aquest programa
i/o que hagi augmentat la seva participació respecte al curs anterior.
DATES
Data i lloc de presentació
Els treballs s’han de presentar a la seu del Consell Esportiu i la data màxima de lliurament és el
dia 5 d’abril de 2013.
Data i lloc del lliurament de guardons
L'acte de lliurament de diplomes i l’exposició dels treballs finalistes tindrà lloc el dissabte 1 de
juny coincidint amb la festa de cloenda de l’Esport Escolar, la DIADA DE L'ESPORT

No hay comentarios:

Publicar un comentario